Vergoedingen


Ook dit jaar hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Vergoeding bij deze zorgverzekeraars is volgens de polisvoorwaarden. De zorgverzekeringswet bepaalt dat fysiotherapie niet meer wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient u een aanvullende ziektekostenverzekering te hebben. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de polisvoorwaarden, die per verzekeringspakket erg kunnen verschillen. Om teleurstelling te voorkomen is het daarom belangrijk dat u uw polis nakijkt voordat u zich aanmeldt. Voor uw eerste afspraak dient u de eventuele verwijsbrief, verzekeringspas, ID-bewijs (paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument) en een handdoek mee te nemen.

De onderstaande tarieven gelden voor behandelingen die niet worden vergoed door uw zorgverzekering. Dit kan zijn omdat u geen aanvullende verzekering heeft, of omdat u het maximaal te vergoeden bedrag/aantal hebt overschreden. Als wij geen contract hebben gesloten met uw zorgverzekering zullen wij direct contact opnemen met de verzekeraar om te trachten als nog een contract af te sluiten, mocht dit niet kunnen ontvangt u van ons een nota. Deze kunt u zelf bij uw verzekering indienen.

Tarieven voor niet gecontracteerde zorg

Zitting fysiotherapie € 31,50
Toeslag behandeling aan huis € 16,75
Sportmassage 30 minuten € 30,00
Sportmassage 60 minuten € 60,00
Eenvoudige, korte rapporten € 40,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten € 50,00
Screening DTF € 14,50
Intake en onderzoek na screening € 31,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 31,50

U draagt zelf zorg voor de betaling en kunt de rekening achteraf indienen bij uw zorgverzekeraar indien van toepassing.
Een niet nagekomen afspraak is geheel voor rekening patiënt, tenzij 24 uur van te voren is afgezegd.

Fysiotherapie Oerlemans

Leeuwerik 14a
5512AE Vessem

Steenselseweg 8a
5511AG Knegsel

Contactgegevens

Telefoon: 0497 - 59 40 22
E-mail: info@fysiotherapieoerlemans.nl

Privacy Policy

© 2021
Praktijk AGB: 04024253