Klachten


U mag er vanuit gaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent.
Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop de fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken.
Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Wij zouden het erg prettig vinden als u zich in eerste instantie wendt tot de fysiotherapeut tot wie de klacht zich richt.
Hij of zij zal zorgen voor een adequate afhandeling van uw klacht.

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u uw klacht indienen bij:

Centraal Bureau Fysiotherapie
Klachtencommissie
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Tel.: 033-4672900

U wordt in dat geval ingelicht over de verdere gang van zaken.

Fysiotherapie Oerlemans

Leeuwerik 14a
5512AE Vessem

Steenselseweg 8a
5511AG Knegsel

Contactgegevens

Telefoon: 0497 - 59 40 22
E-mail: info@fysiotherapieoerlemans.nl

Privacy Policy

© 2021
Praktijk AGB: 04024253